Θυρεοειδής Αδένας: Τι είναι;

Ο θυροειδής αδένας είναι ένας από τους σημαντικότερους αδένες του ενδοκρινικού συστήματος. Όταν μιλάμε για το ενδοκρινικό σύστημα, μιλάμε για ένα σύστημα που αποτελείται από όργανα, τα οποία εκκρίνουν ορμόνες, δηλαδή ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται μέσα στην κυκλοφορία και κατευθύνονται προς όργανα στόχους έτσι, ώστε να ρυθμίσουν την καλή λειτουργία τους.

Αυτά τα όργανα μπορεί να βρίσκονται μέσα στο κρανίο και είναι τα λεγόμενα ενδοκρανιακά όργανα, όπως είναι η υπόφυση. Ακόμη, μπορεί να βρίσκονται και εκτός του κρανίου, τα οποία ονομάζονται εξωκρανιακά όργανα, ένα εκ των οποίων και μάλλον το σημαντικότερο είναι ο θυροειδής αδένας.

 

Θυρεοειδής Αδένας: Ποια είναι η λειτουργία του και γιατί αποτελεί τον «Μαέστρο» του οργανισμού;

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ο «μαέστρος» του οργανισμού, όπως υποστηρίζει ο έμπειρος Dr. Εμμανουήλ Τσίγκος. Είναι το όργανο εκείνο, το οποίο εκκρίνει 3 πάρα πολύ σημαντικές ορμόνες:

  • Η πρώτη είναι η Τ3 ή αλλιώς τριιωδοθυρονίνη, όπως πολύ καλά μπορείτε να διαβάσετε ή να έχετε ακούσει.
  • Η δεύτερη είναι η Τ4 ή αλλιώς θυροξίνη.
  • Η τρίτη είναι η καλσιτονίνη.

Οι δύο πρώτες σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία πάρα πολλών συστημάτων. Ρυθμίζουν εξαιρετικά τον μεταβολισμό, τις καύσεις, έχουν σχέση με τη γονιμότητα, με την καρδιακή λειτουργία, την πνευματική μας λειτουργία και πάρα πολλές άλλες λειτουργίες και δράσεις του οργανισμού.

Η καλσιτονίνη είναι μία ορμόνη, η οποία ρυθμίζει την ομοιόσταση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα μαζί με μία άλλη ορμόνη που εκκρίνεται από κάτι άλλους πολύ μικρούς αδένες που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή, οι οποίοι ονομάζονται παραθυρεοειδείς αδένες. Η καλσιτονίνη μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

 

 

Θυρεοειδής Αδένας: Σε ποιο σημείο βρίσκεται ανατομικά;

Ανατομικά, ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται μπροστά από την τραχεία και κάτω από το μήλο του Αδάμ. Στην Ιατρική ορολογία, το μήλο του Αδάμ ονομάζεται θυρεοειδής χόνδρος και έχει πάρα πολύ στενή σχέση με μείζονα αγγειακά και νευρικά στελέχη του τραχήλου. Όταν λέμε στην Ιατρική τράχηλο, εννοούμε το λαιμό στην καθομιλουμένη.

Το μήλο του Αδάμ βρίσκεται λοιπόν πάρα πολύ κοντά σε μείζονα αγγειακά και νευρικά στελέχη του τραχήλου, όπως είναι:

  • η κοινή καρωτίδα,
  • η έσω σφαγίτιδα φλέβα και
  • το πνευμονογαστρικό νεύρο.

 

Θυρεοειδής Αδένας: Ποιες είναι οι διαταραχές του;

Οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα διακρίνονται σε 2 μείζονες κατηγορίες:

  • Η πρώτη κατηγορία είναι οι λειτουργικές διαταραχές.
  • Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μορφολογικές ή αλλιώς οι ανατομικές διαταραχές.

 

Θυρεοειδής Αδένας: Γιατί Θεωρείται Ο «Μαέστρος» Του Ανθρώπινου Οργανισμού;

 

Θυρεοειδής Αδένας: Με τι σχετίζονται οι λειτουργικές διαταραχές του;

Οι λειτουργικές διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα σχετίζονται με την υποέκκριση ή υπερέκκριση των ορμονών του.

Όταν έχουμε υποέκκριση των ορμονών του θυρεοειδούς αδένα, δηλαδή υποέκκριση των ορμονών που σχετίζονται με την καλή λειτουργία όλων των υπολοίπων συστημάτων της Τ4 και της Τ3 ή αλλιώς της θυροξίνης και της τριιωδοθυρονίνης, τότε μιλάμε για υποθυρεοειδισμό.

Όταν έχουμε υπερέκκριση αυτών των ορμονών, τότε μιλάμε για υπερθυρεοειδισμό.

 

Θυρεοειδής Αδένας: Με τι σχετίζονται οι μορφολογικές ή ανατομικές διαταραχές του;

Οι μορφολογικές ή ανατομικές διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα έχουν να κάνουν:

  • Είτε με τη βρογχοκήλη. Όταν ακούμε τη λέξη βρογχοκήλη, εννοούμε τη συνολική διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα.
  • Είτε με την εστιακή διόγκωση του παρεγχύματος. Όταν μιλάμε για παρέγχυμα του θυρεοειδούς αδένα, τότε εννοούμε τη μάζα του, τη σύστασή του.

 

Εμμανουήλ A. Τσίγκος

Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα