Ενδείξεις

Ολική θυρεοειδεκτομή

Τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός

Διεγχειρητική παρακολούθηση φωνής

Επιπλοκές θυρεοειδεκτομής