Συνεχής καταγραφή της λειτουργίας των λαρυγγικών νεύρων κατά τη θυρεοειδεκτομή

Η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των λαρυγγικών νεύρων ή αλλιώς η συνεχής νευροπαρακολούθηση της φωνής του ασθενή κατά τη διάρκεια της ολικής θυρεοειδεκτομής, είναι μία πρωτοποριακή τεχνική που αποτελεί την εξέλιξη της μεθόδου της νευροδιέγερσης.

Τι αποζητούμε σε μια ολική θυρεοειδεκτομή μιας και πλέον, λόγω της άριστης ένδειξης από τις ενδοκρινολογικές ομάδες, οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται για δεδομένη ή πιθανή κακοήθεια; Το απόλυτο ζητούμενο είναι η ριζικότητα από τη μία και η διατήρηση της λειτουργίας των λαρυγγικών νεύρων από την άλλη. Τα λαρυγγικά νεύρα πορεύονται όπισθεν του θυρεοειδούς αδένα σχεδόν σε επαφή μαζί του και η θέση τους αυτή τα καθιστά ευάλωτα σε κακώσεις, οι οποίες όμως στη σύγχρονη εποχή με την υπερεξειδίκευση των χειρουργικών ομάδων και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των νέων τεχνολογικών μέσων έχουν ελαχιστοποιηθεί έως μηδενιστεί.

Διεγχειρητική Παρακολούθηση Φωνής

Κατά τη χειρουργική επέμβαση και όσο ο/η ασθενής βρίσκεται υπό γενική αναισθησία, μέσω ειδικών μηχανημάτων παρακολουθείται διαρκώς η καλή λειτουργία των λαρυγγικών νεύρων, ακούμε συνεχώς το ειδικό ηχητικό σήμα για την ομαλή λειτουργία της φώνησης και βλέπουμε τη συνεχή καταγραφή της άριστης κινητικότητας των φωνητικών χορδών. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε επανεπεμβάσεις ή σε δύσκολους τραχηλικούς κεντρικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς, και μαζί με την προυπάρχουσα νευροδιέγερση έχουν οδηγήσει σχεδόν στο μηδενισμό των ανεπιθύμητων επιπλοκών.

Η εξειδίκευση πάντα θα είναι το σημαντικότερο συστατικό της επιτυχίας, αλλά πλέον και η επιστημονική πρόοδος παρέχει στον χειρουργό του θυρεοειδούς σημαντικά μέσα ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργική και ανατομική ακεραιότητα των νεύρων που κινούν τους μύες των φωνητικών χορδών δλδ των νεύρων της φωνής.