Η χειρουργική θεραπεία της θυρεοειδικής κακοήθειας απαιτεί κάποιες φορές εκτός της βασικής επέμβασης και το συμπληρωματικό ριζικό λειτουργικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου.

Τραχηλικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Ο τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός περιλαμβάνει την αφαίρεση των λεμφαδένων και του κυτταρολιπώδους ιστού από το κεντρικό (τμήμα 6 κατά Robbins) ή τα πλάγια τμήματα του τραχήλου (τμήματα 2-5 κατά Robbins), όταν έχει διαγνωστεί δια ιστολογικής επιβεβαίωσης ή υπάρχει ισχυρότατη υποψία ότι περιέχουν μεταστατικές κακοήθεις εστίες. Υπάρχουν δύο τύποι λεμφαδενικού καθαρισμού:

Κατά τη διάρκεια αυτού, αφαιρούνται οι προλαρυγγικοί, προτραχειακοί και παρατραχειακοί λεμφαδένες και ο κυτταρολιπώδης ιστός που εντοπίζονται ανατομικά μεταξύ των 2 κοινών καρωτίδων, του υοειδούς οστού και της στερνικής εντομής, που ουσιαστικά είναι οι λεμφαδένες πέριξ του θυρεοειδούς.

Η επέμβαση διενεργείται από την τομή της θυρεοειδεκτομής (μικρή εγκάρσια τομή στην πρόσθια επιφάνεια του κατώτερου τμήματος του τραχήλου) και απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση γιατί στην περιοχή υπάρχουν ευπαθείς δομές (παραθυρεοειδείς αδένες) και μείζονα νευρικά (λαρυγγικά νεύρα) και αγγειακά στελέχη που υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά λεπτή χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται οι λεμφαδένες και ο κυτταρολιπώδης ιστός της μιας πλάγιας ή και των δύο πλαγίων τραχηλικών χωρών επί τα εκτός των καρωτίδων, μεταξύ στερνοκλειδομαστοειδούς και τραπεζοειδούς μυός. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, διότι από την εν λόγω ανατομική περιοχή διέρχονται μείζονα αγγεία – λεμφαγγεία (καρωτίδα-έσω σφαγίτιδα, μείζων θωρακικός πόρος κ.α ) και πολύ σημαντικά νεύρα για τη λειτουργία του οργανισμού όπως το βραχιόνιο πλέγμα (νεύρωση του άνω άκρου), το φρενικό νεύρο (νευρώνει το διάφραγμα και άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις αναπνευστικές κινήσεις), το υπογλώσσιο (κινεί τη γλώσσα), το παραπληρωματικό (νευρώνει τον τραπεζοειδή και τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ και είναι απαραίτητο για την ανύψωση της ωμοπλάτης) και το πνευμονογαστρικό νεύρο (νευρώνει τον πεπτικό σωλήνα, την καρδιά και το λάρυγγα). Οι κακώσεις των προαναφερθέντων νεύρων μπορεί να αποφέρουν σημαντικότατα προβλήματα στους ασθενείς, τα οποία εξαρτώνται από την εντόπιση και το είδος της κάκωσης. Η τομή είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που πραγματοποιείται για τον κεντρικό τραχηλικό καθαρισμό αλλά το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.

Στην ασφαλή διενέργεια του τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού τα τελευταία χρόνια συμβάλλει η χρήση νευροδιεγέρτη που μας δίνει πληροφορίες διεγχειρητικά για τη λειτουργική κατάσταση όλων των νευρικών δομών.