Στατιστικά

7004 ΟΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΕΣ (5592 επί κακοήθειας – 1087 λεμφαδενικοί καθαρισμοί)

  1. Μέσο λειτουργικό υπόλειμμα 0,5026%
  2. Μία μόνιμη κάκωση κάτω λαρυγγικών νεύρων
    (ετερόπλευρη παροδική σε 13 ασθενείς – 0,18% – επαναφορά λειτουργίας εντός 3 έως 6 εβδομάδων) – Καμία μόνιμη κάκωση άνω λαρυγγικών νεύρων
  3. Μηδενικός μόνιμος υποπαραθυρεοειδισμός
  4. Παροδικός υποπαραθυρεοειδισμός σε 461 ασθενείς – 6,58% (επαναφορά λειτουργίας εντός 5 έως 8 εβδομάδων)
  5. Μέσος εγχειρητικός χρόνος 42 λεπτά (ολική θυρεοειδεκτομή)
  6. Μέσος αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων 42 (ετερόπλευρος πλάγιος) – 22 (κεντρικός άμφω)

871 ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΕΣ (794 επί αδενώματος – 60 επί υπερπλασίας – 17 επί κακοήθειας)

Τι αποζητούμε σε μια ολική θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό;

Τα απόλυτα ζητούμενα είναι τα εξής: η ριζικότητα μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργούμε για δεδομένη ή πιθανή κακοήθεια και η προστασία – διατήρηση της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων και των λαρυγγικών νεύρων.

Ειδικότερα επί θυρεοειδικής κακοήθειας η αρτιότητα της χειρουργικής επέμβασης είτε αυτή αφορά μόνο την ολική θυρεοειδεκτομή είτε η θυρεοειδεκτομή συνοδεύεται από τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό, κρίνεται από το μετεγχειρητικό σπινθηρογράφημα και το λειτουργικό θυρεοειδικό υπόλειμμα (uptake) που ανευρίσκεται σε αυτό. Οι χειρουργικές επεμβάσεις θεωρούνται πολύ καλές σε σχέση με τη ριζικότητα τους όταν το uptake είναι έως 3% και άριστες όταν είναι έως 1%.

Στον παραπάνω πίνακα (Στατιστικά) σας παραθέτουμε τα στοιχεία από τα μέχρι τώρα αποτελέσματά μας που αφορούν τις διενεργηθείσες ολικές θυρεοειδεκτομές με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό και τις παραθυρεοειδεκτομές, ενώ στις παρακάτω εικόνες σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια μετεγχειρητικά σπινθηρογραφήματα και τρία μικρά παραδείγματα χειρουργικής αντιμετώπισης θυρεοειδικής κακοήθειας με σύγχρονες λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Παρουσιάζονται οι ιστολογικές εκθέσεις:
α) άρρενος ασθενούς 37 ετών, που υπεβλήθη σε ολική θυρεοειδεκτομή, αμφοτερόπλευρο κεντρικό και ετερόπλευρο (ΔΕ) πλάγιο λειτουργικό λεμφαδενικό καθαρισμό λόγω προεγχειρητικής FNA ύποπτου όζου του θυρεοειδούς που κατέδειξε βλάβη Bethesda VI και θετικής για μεταστατική βλάβη FNA σε λεμφαδένα του επιπέδου III ΔΕ – η ιστολογική έκθεση κατέδειξε πολυεστιακή ανάπτυξη θηλώδους νεοπλάσματος και διηθημένους τους 17 από τους 86 εξαιρεθέντες λεμφαδένες – το μετεγχειρητικό uptake ήταν 0,5%.
β) θήλεως ασθενούς 66 ετών που είχε υποβληθεί σε λοβεκτομή ΑΡ και αμφοτερόπλευρο κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό προ 30 ετών και τώρα εμφάνισε μεταστατική εστία σε λεμφαδένα του επιπέδου IV ΑΡ και ύποπτο όζο στο ΔΕ λοβό, και αντιμετωπίστηκε με ΔΕ λοβεκτομή, εκτομή των εναπομείναντων λεμφαδένων της μέσης γράμμης και ΑΡ πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό – η ιστολογική εξέταση κατέδειξε μεταστατική εστία σε 1 από τους 48 εξαιρεθέντες λεμφαδένες – το μετεγχειρητικό uptake ήταν 0,4%.
γ) θήλεως ασθενούς 72 ετών με προεγχειρητική διάγνωση μυελοειδούς καρκινώματος και καλσιτονίνη με τιμή 185, η οποία αντιμετωπίστηκε με ολική θυρεοειδεκτομή και αμφοτερόπλευρο κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό κατά τον οποίο εξαιρέθηκαν και οι δύο κάτω παραθυρεοειδείς αδένες για λόγους ριζικότητας. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε μεταστατική διήθηση σε 1 από τους 26 λεμφαδένες και η μετεγχειρητική καλσιτονίνη 2, 4, 6 και 9 μήνες μετά την επέμβαση παραμένει 0 (μηδέν).

Στις αρχές του 2022 έχω τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσω ότι από τα στοιχεία των σπινθηρογραφημάτων των τελευταίων 4687 ολικών θυρεοειδεκτομών με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό για θυρεοειδική κακοήθεια (η πλειοψηφία των σπινθηρογραφημάτων έχει διενεργηθεί στα ιδιωτικά ιδρύματα και μόνο ένα μικρό ποσοστό στα τμήματα πυρηνικής ιατρικής του Δημοσίου), το μέσο λειτουργικό υπόλειμμα (uptake) είναι 0,5026%, το οποίο θεωρείται το χαμηλότερο όλων.

Για όποιον επιθυμεί να τα δει, όλα τα στοιχεία των uptakes είναι στη διάθεση του καθενός με σβησμένα τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, από τους οποίους βέβαια έχουν φωτοτυπηθεί.

Η προσήλωση στις ενδείξεις, στην ορθή τεχνική και στη σωστή χρήση των διαθέσιμων τεχνικών μέσων οδηγεί στο άριστο ανεπίπλεκτο αποτέλεσμα.

Ενδεικτικές ιστολογικές εκθέσεις και uptakes