Όζοι Θυρεοειδούς: Τι είναι;

Ο θυρεοειδικός όζος είναι κάθε εστιακή διόγκωση του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Με πιο απλά λόγια, είναι ένα υγρό μπαλάκι που αναπτύσσεται μέσα στο θυρεοειδή αδένα. Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι όμως και περισσότερα. Όταν έχουμε ένα, τότε μιλάμε για οζώδη διαμόρφωση του θυρεοειδούς. Όταν έχουμε περισσότερα τέτοια υγρά μπαλάκια, τότε μιλάμε για πολυοζώδη διαμόρφωση.

Όζοι Θυρεοειδούς: Ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι στη διάγνωσή τους;

Στον αλγόριθμο της διάγνωσης του θυρεοειδικού όζου ή των θυρεοειδικών όζων καθώς και ιδιαιτέρως των λειτουργικών διαταραχών του θυρεοειδούς αδένα, το σημαντικότερο κομμάτι είναι η ενδοκρινολογική ομάδα, σύμφωνα με τον έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό του θυρεοειδούς αδένα Εμμανουήλ Τσίγκο.

Όζοι Θυρεοειδούς &Amp; Διάγνωση: Ποια Εξέταση Πρέπει Να Προσέξετε Περισσότερο;

Όζοι Θυρεοειδούς: Από ποιον γίνεται η διάγνωσή τους;

Για όλες τις διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, δηλαδή είτε για τη διαταραχή της λειτουργίας του (υπερθυρεοειδισμός ή υποθυρεοειδισμός) ή για τις διαταραχές της σύστασής του (οι μορφολογικές διαταραχές του, η βρογχοκήλη ή οι θυρεοειδικοί όζοι), οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαγνωστική τους προσέγγιση, άπτεται της ενδοκρινολογικής ομάδας, δηλαδή του ενδοκρινολόγου και όχι του χειρουργού. Ο ενδοκρινολόγος με βάση συγκεκριμένες εξετάσεις παρακολουθεί και διαγιγνώσκει όλες αυτές τις παθήσεις. 

Όζοι Θυρεοειδούς: Ποιες είναι οι εξετάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωσή τους;

Ο αλγόριθμος των εξετάσεων για τη διάγνωση των όζων του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνει:

  • Το ιστορικό του ασθενούς.
  • Τον εργαστηριακό έλεγχο, δηλαδή τη μέτρηση ορμονών ή συγκεκριμένων άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.
  • Το υπερηχογράφημα.
  • Την ελαστογραφία.
  • Ενδεχομένως, το σπινθηρογράφημα σε κάποιες παθήσεις που η ένδειξη είναι απαραίτητη έτσι, ώστε να υποβληθεί ο ασθενής σε έναν σπινθηρογραφικό έλεγχο.

Τέλος, το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά τη διάγνωση και την παρακολούθηση των μορφολογικών παθήσεων, δηλαδή κυρίως των θυρεοειδικών όζων, είναι η λεγόμενη παρακέντηση (FNA) θυρεοειδούς, δηλαδή η κυτταρολογική εξέταση δια λεπτής βελόνης.